...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานขุดค้น - ขุดแต่ง บูรณะเสริมความมั่นคงและปรับภูมิทัศน์โบราณสถานวัดซุ้มกอ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง)